Opening media image

Voorzitter raad van bestuur

Woonstad Rotterdam

Rotterdam, Nederland

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam is niet zomaar een woningcorporatie. Wij zijn uitsluitend actief in Rotterdam en één op de zes Rotterdammers huurt bij ons.

Naast bedrijfsonroerend goed en vrije sector huurwoningen bouwen en beheren we goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die gebruik maken van de sociale huurmarkt.

Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Via het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam verhuren we 6.600 kamers, studio’s en appartementen aan studenten en daarmee zijn we marktleider in de stad.

We investeren volop in Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.

Door de omvang en financiële positie maken we daadwerkelijk verschil in de ontwikkeling van de stad en daar zijn we trots op. Bij ons werken dus mensen die stuk voor stuk ‘iets’ met Rotterdam hebben. De één wordt gefascineerd door de stad, de ander is er misschien wel een beetje verliefd op.

Eén ding is duidelijk: we zetten ons met hart en ziel in voor onze klanten en de leefbaarheid in hun wijken en buurten. We zijn een vitaal bedrijf met ruim vijfhonderd professionals. Onze ambitie? Die is fors: de beste zijn! Kortom, we zijn nogal wat van plan. Daar kunnen we je hulp bij gebruiken. Heb jij een zwak voor Rotterdam?

540

medewerkers

56000

woningen

€370

mln. omzet

Persoonsprofiel 

  • Gezaghebbende bestuurder en boegbeeld van de organisatie
  • Toont inlevingsvermogen in de leefwereld van de doelgroepen.
  • Inspireert en stimuleert maar kan ook luisteren. Haalt talenten naar boven, spiegelt en geeft feedback.
  • Open en toegankelijke persoonlijkheid, daagt mensen uit en haalt er plezier uit om leiding te geven aan ontwikkeling van mensen.
  • Stimuleert samenwerking, kan sturen maar ook loslaten, ruimte geven en delegeren.
  • Ondernemende instelling met lef, neemt voortouw en steekt nek uit.
  • Zichtbaar in het maatschappelijke debat over de grote maatschappelijke vraagstukken.
  • Draagt zorg voor adequate besluitvorming in het bestuur en heeft in formele zin de eindverantwoordelijkheid.
Picture

Functie-eisen

Leiderschap

Inclusief en modern met bestuurlijke daadkracht en resultaatgerichtheid als bewezen competentie.

Ervaring

Niet per se in de sector. Trackrecord in organisatie- en leiderschapsontwikkeling, transitiemanagement en sturing op strategisch financieel beleid.

Inhoud

Ervaring of sterke en aantoonbare affiniteit met de volkshuisvesting, sociale woningbouw en (vastgoed)ontwikkeling.

Visie

Op ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de positionering van Woonstad daarin.

Maatschappelijke opdracht

Inhoud geven door zijn of haar ervaringen met inlevingsvermogen in doelgroepen.

Netwerken

Is bekend met de cultuur in en karakter van de stad Rotterdam en verankerd in relevante netwerken.

Medezeggenschap

Ziet de waarde van pro-actieve, open en transparante samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden

Woonstad Rotterdam is ingedeeld in de hoogste klasse H van de Wet Normering Topinkomens.

Picture

Verdere informatie
Deze procedure is begeleid door Vanderkruijs, partner in executive search.

Vanderkruijs executive search
Vanderkruijs is al jaren een toonaangevend bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling voor organisaties, instellingen en bedrijven in die staan voor maatschappelijke impact.

Ons team bestaat uit negen ervaren consultants met een cultureel diverse achtergrond ondersteund door een team van research consultants alsmede uit een professioneel backofficeteam voor een optimale logistieke en administratieve ondersteuning.

Wat ons betreft winnen drijfveren en persoonskenmerken het van competenties en ervaring, Vanderkruijs staat voor “connecting identities” met een sterk accent op het digitalisering, gender & culturele diversiteit en next generation leiderschap. 

Picture

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten

Vanderkruijs Executive Search.

Pieter Cortenbach

Pieter Cortenbach

020 726 7272

vdk@vanderkruijs.com