Opening media image

Triade Vitree

lid raad van bestuur

Lelystad, Nederland

Organisatie

De organisatie Triade Vitree is ontstaan per 1 januari 2018 uit een fusie tussen Triade en Vitree, met behoud van ieders specialisme en naam. Binnen de nieuwe organisatie staat het merk Triade voor volwassenzorg en Vitree voor jeugdzorg.

Triade biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een psychische stoornis. Vanuit Vitree wordt jeugdhulp geboden aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Triade Vitree biedt met ruim 1800 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen in Flevoland, IJsselland en omstreken.

De jaaromzet van Triade Vitree bedraagt ongeveer € 130 M. Triade Vitree wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb).

Picture
1800

medewerkers

500

vrijwilligers

€130

mln omzet

Profiel raad van bestuur als geheel

Triade Vitree wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB) die opereert als collegiaal en gelijkwaardig bestuur, beide bestuurders staan er echt met z’n tweeën voor en zien elkaar als sparring partners.

Ieder voor zich en ook gezamenlijk leggen zij verantwoording af aan de raad van toezicht. Tezamen zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie als geheel en werken op basis van een evenwichtige en complementaire portefeuille-verdeling.

Samen vormen de bestuurders het gezicht van Triade Vitree, zowel in- als extern waarbij de aandachtsvelden/portefeuilles  in overleg onderling verdeeld worden met als uitgangspunt integrale en collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel.

Per 2022 zal de huidige bestuurder Paul van der Linden de zorgportefeuille van geheel Triade Vitree op zich nemen en krijgt hij de rol van voorzitter. Naast hem wordt een nieuwe bestuurder gezocht voor de portefeuille bedrijfsvoering.

Picture

Profiel

Teamspeler

Verbindt en inspireert mensen en weet aan te sluiten bij wat cliënten en medewerkers belangrijk vinden.

Sterk op strategie

Doorziet en overziet (samenhang van) processen en werkstromen.

Positief en ondernemend

Energiek, communicatief, duidelijk en to the point.

Doortastend en volhardend

Waar nodig, consistent en consequent in houding en gedrag.

Zichtbaarheid en betrokken

Richting cliënten en medewerkers.

Organisatiesensitief

Zij of hij gunt een ander ook podium.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning conform BBZ en WNT (Klasse 4)

Bestuurder bedrijfsvoering

 • De bestuurder neemt mee:
 • academisch werk- en denkniveau
 • vaardigheid om op korte termijn zicht te hebben op ontwikkelingen in de langdurige zorg en het sociale domein en wat Triade Vitree hierin voor een rol kan vervullen
 • stevige kennis van en ervaring met bedrijfsvoering over de volle breedte, een integrale en financieel ervaren blik en kennis van/ervaring met strategisch HR beleid
 • ervaring met het succesvol leidinggeven aan complexe transitieprocessen in een maatschappelijke organisatie
 • bij voorkeur ervaring met verantwoordelijkheid voor vastgoed en bouwtrajecten; visie op good governance en de rol van medezeggenschap
 • kennis/ervaring in de langdurige (intramurale) zorg is een pré
 • De bestuurder heeft de vaardigheid om:
 • een complexe, professionele organisatie in een sterk veranderende omgeving met vaste en consistente hand te besturen
 • te denken en handelen vanuit mogelijkheden
 • te besturen op hoofdlijnen, goed te delegeren en nakomen van afspraken te bewaken
 • processen duurzaam te implementeren en borgen
 • processen systematisch bij te stellen ter verbetering en verfijning
 • met bestuurlijke wijsheid de managers en medewerkers in hun kracht zetten en/of houden
 • kan het management in zijn geheel een sterker collectief maken en hen stimuleren zich te blijven ontwikkelen

Verdere informatie
Triade Vitree laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan triadevitree@vanderkruijs.com.  

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariëlla Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Vanderkruijs executive search
Vanderkruijs is al jaren een toonaangevend bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling voor organisaties, instellingen en bedrijven in die staan voor maatschappelijke impact.

Ons team bestaat uit negen ervaren consultants met een cultureel diverse achtergrond ondersteund door een team van research consultants alsmede uit een professioneel backofficeteam voor een optimale logistieke en administratieve ondersteuning.

Wat ons betreft winnen drijfveren en persoonskenmerken het van competenties en ervaring, Vanderkruijs staat voor “connecting identities” met een sterk accent op het digitalisering, gender & culturele diversiteit en next generation leiderschap. 

Picture
Picture

Geïnteresseerd?

Klik op de "Solliciteer hier" knop voor de uitgebreide profielschets en om te solliciteren.

Solliciteer hier