Opening media image

Stichting Koninklijke Defensiemusea

algemeen directeur, tevens vestigingsmanager NMM

Soest, Nederland

De musea

De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD), opgericht in 2014, is de overkoepelende organisatie van vier defensiemusea verspreid over Nederland:

  • het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg,
  • het Marinemuseum in Den Helder,
  • het Mariniersmuseum in Rotterdam,
  • het Marechausseemuseum in Buren.

De musea hebben als missie ‘met kracht het militaire verhaal en het verhaal van militairen een plek te geven in publieke discussies, door zoveel mogelijk mensen de krijgsmacht in heden en verleden te laten beleven, omdat oorlog en conflict onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met ons’.

De defensiemusea beogen een ‘transformerende ervaring’, wat wil zeggen dat een bezoek aan een van de defensiemusea de blik van het publiek op de krijgsmacht kan veranderen.

Er zijn vier merkwaarden ontwikkeld, die bepalend zijn voor het karakter en de identiteit van de musea en die gelden voor alle medewerkers binnen de stichting: Bravoure, Integer, Energiek en Verrijkend.

4

musea

390k

bezoekers in 2019

75

medewerkers

350

vrijwilligers

Functie

Dubbelfunctie algemeen directeur/vestigingsmanager NMM

Door de keuze om de functie van algemeen directeur en die van vestigingsmanager NMM samen te brengen in een persoon vraagt dit van de betrokkene het vermogen om de taken en bevoegdheden van beide rollen te scheiden en zuiver en transparant te zijn in zijn/haar handelen.

Deze functie vraagt om een continu bewustzijn vanuit welke rol wordt gehandeld. De belangen van een algemeen directeur en die van vestigingsmanager NMM hoeven immers niet altijd gelijkluidend te zijn.

De rol van algemeen directeur vraagt om overzicht over de gehele SKD-organisatie en staan voor het belang van SKD als geheel, terwijl die van vestigingsmanager van NMM vraagt om (museale) aandacht voor en focus op een van de vier musea, namelijk het NMM.

De dubbelfunctie vraagt dan ook lenigheid van denken en handelen en om een grote mate van rol-zuiverheid. De algemeen directeur/vestigingsmanager waakt ervoor dat hij/zij geloofwaardig blijft in beide rollen. Beide rollen zijn hieronder uitgewerkt.

Profiel

Verantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijke ervaring in complexe organisaties in een politieke omgeving, met goed gevoel voor de thema’s en doelstellingen van de musea.

Ervaring

Voorkeur voor kandidaten afkomstig uit vergelijkbare museale omgeving, of een achtergrond als eindverantwoordelijke bij (bijvoorbeeld) een attractiepark, congrescentrum of evenementenorganisatie.

Manager

Ervaren verandermanager, financieel en bedrijfsmatig sterk met goed gevoel voor marketing. Gericht op het brengen van structuur en duidelijkheid.

Empatisch

Hoge organisatiesensitiviteit en uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen.

Boegbeeld

Representatief boegbeeld en tactvolle netwerker die relevante (Defensie)relaties weet te verstevigen, uit dan wel op te bouwen.

Inspirator

Inspirerende en coachende leidinggevende die helder communiceert, (be)stuurt en doorpakt. Spreekt mensen aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen.

Leiderschapsstijl

Besluitvaardig, toont slagkracht, drive, is positief ingesteld en samenwerkingsgericht. Open, goed benaderbaar en aanspreekbaar en in staat tot kritisch (zelf)reflectie.

Salaris

Bezoldiging conform Governance Code Cultuur 2019 alsmede de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Verdere informatie
Defensiemusea laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Voor de RvT tot benoeming over kan gaan, wordt de Minister gehoord. Het betreft een benoemingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken via skd@vanderkruijs.com (motivatie en actueel CV). Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen via 020-726 7274.

Indien u niet binnen een werkdag een bevestiging van uw sollicitatie ontvangt, verzoeken wij u om ons te bellen.

Vanderkruijs executive search
Vanderkruijs
is al jaren een toonaangevend bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling voor organisaties, instellingen en bedrijven die staan voor maatschappelijke impact.

Negen ervaren consultants met een cultureel diverse achtergrond worden hierin ondersteund door een professioneel team van research consultants en executive assistants backofficeteam.

Wat ons betreft winnen drijfveren en persoonskenmerken het van competenties en ervaring: “connecting identities” met een sterk accent op het digitalisering, gender & culturele diversiteit en next generation leiderschap.

Picture

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten

Vanderkruijs Executive Search

Solliciteer hier