Opening media image

Metropool Amsterdam zoekt een

Ombudsman

Amsterdam, Nederland

Ombudsman Metropool Amsterdam
Gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad.

Een goed functionerende overheid is een fundamentele voorwaarde voor onze democratische rechtsorde. De overheid moet niet alleen dienstverleningsprocessen van hoge kwaliteit leveren; zij speelt ook een cruciale rol in het zorgdragen voor juridisch, economisch en sociaal verkeer dat open en rechtvaardig van aard is.

Voor welke waarden een samenleving staat, hoe deze waarden worden ingevuld en aan wie deze worden opgedragen zijn politieke vragen. De beantwoording van deze vragen krijgt vorm in ons politiek bestuurlijk stelsel en vindt zijn weerslag in het vigerende beleid.

Daar waar de uitvoering van het beleid aan de orde is, dus daar waar het individu daadwerkelijk de ontvanger is van die waardentoedeling, ligt het werkveld van de ombudsman.

De ombudsman ontvangt klachten van burgers en ondernemers als zij zich onheus bejegend voelen of als zij zich geschonden voelen in hun gevoel van rechtvaardigheid. Die klachten worden onderzocht door het bureau Ombudsman.

1987

opgericht

25

medewerkers

7

werkt voor 7 gemeenten

1,3

helpt 1,3 mln mensen

De functie 
Jaarlijks ontvangt het bureau Ombudsman circa 2.000 verzoeken van bewoners en ondernemers om nader onderzoek te doen.

In veel gevallen gaat het om incidentele klachten rondom het proces van vergunningverstrekking, de behandeling van een bezwaarschrift, onduidelijke regelgeving of bejegening.

Als vergelijkbare fouten vaker voorkomen is geen sprake meer van een incident, maar van een probleem. Eenvoudige problemen (onduidelijke formulieren, overbodige vragen, lange wachttijden, haperende ICT etc.) laten zich oplossen door met de organisatie in gesprek te gaan en verbetervoorstellen te doen.

Soms ligt het probleem echter dieper en gaat het om systeem- of structuurfouten: de afbakening tussen afdelingen is verkeerd ingericht, er zijn werkprocessen die haperen, etcetera.

Functie-eisen

Communicatie

Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Gezag

Heeft natuurlijk gezag, is nieuwsgierig, open en toegankelijk voor een breed publiek. Is benaderbaar en herkenbaar en heeft aandacht voor alle mensen, in al hun verscheidenheid, binnen de zeven gemeenten.

Visie

Heeft een visie op de ontwikkelingen binnen het werkgebied en ervaring met cruciale factoren die in de huidige relatie overheid – burger een (verstorende) rol spelen, zoals overheersend systeemdenken, doorgeschoten juridisering en ICT-dominantie.

Realistisch

Staat voor de publieke zaak – en indien nodig – boven de partijen, met een goed evenwicht tussen realisme en idealisme beschikt over een enthousiasmerende, inspirerende en coachende leidinggevende stijl aan de professionals van bureau Ombudsman.

Inschaling

De functie is ingeschaald in schaal 17 CAO Gemeenten

Benoeming

Benoeming is voor een periode van zes jaar, herbenoeming is mogelijk

Verdere informatie
Deze procedure is begeleid door Vanderkruijs, partner in executive search. 

Vanderkruijs executive search
Vanderkruijs is al jaren een toonaangevend bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling voor organisaties, instellingen en bedrijven in die staan voor maatschappelijke impact.

Ons team bestaat uit negen ervaren consultants met een cultureel diverse achtergrond ondersteund door een team van research consultants alsmede uit een professioneel backofficeteam voor een optimale logistieke en administratieve ondersteuning.

Wat ons betreft winnen drijfveren en persoonskenmerken het van competenties en ervaring, Vanderkruijs staat voor “connecting identities” met een sterk accent op het digitalisering, gender & culturele diversiteit en next generation leiderschap. 

Picture

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten

Vanderkruijs Executive Search

Ila Kasem

Ila Kasem

020 726 7274

vdk@vanderkruijs.com