Opening media image

LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam

Lid college van bestuur

Rotterdam, Nederland

Organisatie

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs  (LMC-VO) biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan in Rotterdam.

Binnen de 22 scholen zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Daarnaast is er het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) en het Expertisecentrum Eenheid Zorg.

De LMC-VO scholen zijn relatief kleinschalig, persoonlijk, betrokken en beschikken allen over een heldere en nadere profilering. Ze zijn een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving en hebben daardoor een kleurrijke samenstelling. In haar huidige vorm bestaat LMC-VO sinds 1999.

Met circa 1400 medewerkers wordt aan bijna 8700 leerlingen in Rotterdam onderwijs gegeven. Het jaarlijkse budget bedraagt circa 100M.

22

scholen

8700

leerlingen

1400

professionals

Functie CvB

Het CvB bestaat uit een voorzitter en een lid die beiden rapporteren aan de RvT. Het CvB functioneert op basis van consensus, beide leden zijn bevoegd besluiten te nemen, waarbij de voorzitter onder omstandigheden een doorslaggevende stem kan hebben.

Het CvB verdeelt onderling de inhoudelijke portefeuilles na goedkeuring van de RvT. Het CvB is integraal verantwoordelijk voor de besturing van de stichting en het bereiken van de gestelde doelen. Zij ontwikkelt en implementeert strategisch beleid op het gebied van onderwijs, kwaliteit, financiën, personeel, huisvesting en ICT.

Daarnaast geeft het CvB direct leiding aan de zeven directeuren van de scholengroepen, de bestuurssecretaris en het management van het stafbureau. Het CvB is aanwezig en zichtbaar in de organisatie, luistert goed naar en laat zich informeren door de diverse gremia. Het CvB ontwikkelt de kaders, zet mensen in hun kracht, spreekt aan op verantwoordelijkheden en stuurt bij als dat nodig is.

Competenties

Analytisch

Het lid is analytisch en conceptueel sterk, stuurt op hoofdlijnen zonder het contact met het primaire proces te verliezen;

Ruimdenkend

Het lid is ruimdenkend in haar of zijn onderwijskundige visie, sluit goed aan bij de veelkleurigheid van de scholen en toont zich een effectieve sparringspartner;

Onderwijsvernieuwend

Het lid heeft oog voor onderwijsvernieuwing en kan dit (laten) vertalen naar langjarig beleid;

Kwaliteitsgericht

Het lid is kwaliteit- en resultaatgericht en in staat mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid;

Sensitief

Het lid is politiek-bestuurlijk sensitief, kan de organisatie vertegenwoordigen in relevante gremia, kansen voor samenwerking benutten en is in staat naast de voorzitter het gezicht van de organisatie te zijn;

Proactief

Het lid heeft een proactieve houding wat tot uitdrukking komt in besluitvaardigheid, doortastendheid en het vermogen strategisch richting te geven aan de organisatie;

Communicatief

Het lid beschikt over een grote mate van omgevingssensitiviteit, voelt goed aan in welk tempo veranderingen doorgevoerd kunnen worden en communiceert hierover soepel en duidelijk met directeuren en medezeggenschap;

Stimuleert

Het lid beschikt over het vermogen de directeuren in hun kracht te zetten en stimuleert hen om verantwoordelijkheid te nemen en meer zelfsturend en ondernemend te zijn;

Motiveert

Het lid heeft een mensgerichte, flexibele en transparante stijl van leiderschap, is gericht op het motiveren en ontwikkelen van medewerkers, geeft vertrouwen en laat ruimte binnen vastgestelde kaders;

Resultaatgericht

Het lid weet, indien nodig, op tactische en effectieve wijze zijn/haar rol en positie te benutten om het gewenste resultaat te bereiken;

Authentiek

Het lid is boegbeeld met een authentieke, integere en toegankelijke persoonlijkheid die op gezaghebbende en inspirerende wijze aan de functie vorm en inhoud kan geven.

Diversiteit

LMV-VO is idealiter op zoek naar een qua leeftijd, gender en achtergrond divers samengesteld college van bestuur, in het selectietraject zal hiermee rekening worden gehouden.

Arbeidsvoorwaarden

De RvT volgt bij de aanstelling van het lid CvB de CAO bestuurders VO 2020/2021 waarbij inschaling zal plaatsvinden in categorie B3. 

Kandidaat lid

 • LMC-VO zoekt een bestuurder met ruime, integrale eindverantwoordelijke ervaring binnen het onderwijs en specifiek ook ervaring binnen het voortgezet onderwijs. 
 • U heeft een brede maatschappelijke oriëntatie passend bij grootstedelijke vraagstukken en de complexiteit en diversiteit van een grote stad. 
 • U kunt zich aantoonbaar goed staande houden in een (politiek) bestuurlijk complex krachtenveld. 
 • U kent en begrijpt de volle breedte van de leerlingenpopulatie op de scholen van LMC-VO en stelt álle leerlingen centraal. Onderwijs-inhoudelijk bent u de strategische gesprekspartner voor de directeuren. 
 • U heeft visie op voor LMC-VO relevante ontwikkelingen in het onderwijs, kennis van moderne technieken en innovatie in het onderwijs. 
 • U bent iemand met oog en aandacht voor kwaliteitszorg en zicht op professionalisering in het onderwijs. 
 • U durft te staan voor modern en aandachtig werkgeverschap wat aansluit op de visie van LMC-VO.
 • U sluit goed aan bij de besturingsfilosofie van LMC-VO die compact verwoord wordt door: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding.
 • U bent aanvullend aan de voorzitter en gericht op samenwerken.
 • U gaat het stevige inhoudelijke debat niet uit de weg en zoekt een kritische sparringpartner in de voorzitter. 
 • U bent in staat op inhoudelijke en gedegen wijze strategische keuzes te maken, deze te implementeren en te borgen, de koers voor de (middel)lange termijn uit te zetten en te bewaken. 
 • U beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
Picture

Verdere informatie

LMC-VO laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vòòr 22 september een motivatiebrief (inclusief actueel cv) te sturen aan lmc@vanderkruijs.com.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Picture

Vanderkruijs 

Executive search

Vanderkruijs is al jaren een toonaangevend bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling voor organisaties, instellingen en bedrijven in die staan voor maatschappelijke impact.

Ons team

Ons team bestaat uit negen ervaren consultants met een cultureel diverse achtergrond ondersteund door een team van research consultants alsmede uit een professioneel backofficeteam voor een optimale logistieke en administratieve ondersteuning.

Connecting identities

Wat ons betreft winnen drijfveren en persoonskenmerken het van competenties en ervaring, Vanderkruijs staat voor “connecting identities” met een sterk accent op het digitalisering, gender & culturele diversiteit en next generation leiderschap. 

Picture

Geïnteresseerd?

Klik op de "Solliciteer hier" knop voor de uitgebreide profielschets en om te solliciteren.

Solliciteer hier