Opening media image

Lid raad van bestuur

Carintreggeland

Hengelo, Nederland

Organisatie

Carintreggeland is een vitale cliëntgerichte organisatie op het gebied van welzijn wonen en zorg in het werkgebied Twente.

De dienstverlening omvat wijkverpleging, woonzorgcentra, verpleeghuiszorg, dagbesteding, thuisbegeleiding en specifieke behandeling in de eerste lijn.

Wij ondersteunen en, wanneer nodig, activeren cliënten bij de manier waarop zij wonen, hun sociale contacten onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil houden - Waardevol Leven.

Onze medewerkers bieden we alles wat nodig is om elke dag goed en prettig te werken en zo het verschil te maken voor de cliënten - Waardevol Werken.

Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

4.200

medewerkers

2.500

vrijwilligers

€197

mln omzet

22

verpleeghuislocaties

Opdracht

In de afgelopen periode heeft Carintreggeland samen met de medewerkers een intensief proces doorlopen om vorm en inhoud te geven aan de bij de visie passende organisatiestructuur.

Vanuit de client/professional relatie, is gekeken naar wat er nodig is qua ondersteuning en sturing om de client zo goed mogelijk te bedienen.

Dat vraagt onder andere om vergroting van het eigenaarschap van de professional, het beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie, bij de extramurale- en intramurale teams, en het verkleinen van de afstand tussen uitvoeren, managen en besturen.

Passend bij deze besturingsfilosofie kent Carintreggeland drie lagen: teams, tactisch/strategisch opererende managers en een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Hierin zijn belangrijke stappen gezet, maar er ligt ook nog wel een uitdaging.

Profiel

Verbonden

Verbonden met de visie en koers van Carintreggeland.

Twente

Gevoel voor en met de Twentse gemeenschap.

Verantwoordelijkheid

Brengt anderen in hun kracht en belegt verantwoordelijkheden.

Visie

Ervaring met gezamenlijke visie-ontwikkelling, implementatie en borging hiervan.

Ervaring

Brede ervaring met (ingrijpende) organisatietransitie-processen.

Financiële achtergrond

Financieel economisch/ bedrijfskundige achtergrond; liefst aangevuld met IT, vastgoed, technologie.

Out of the box

Denkt ‘out of the box’ te denken en begrijpt de markt.

Leiderschap

Leiderschap op wederzijds belang, netwerken over hiërarchie, accent op relaties en transacties.

Geeft het goede voorbeeld

Ervaren op cultuur- en gedragsverandering, geeft het goede voorbeeld.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden conform Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Verdere informatie
Carintreggeland laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan carintreggeland@vanderkruijs.com  

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Dewi Henneman op 020-7267272.

Vanderkruijs executive search
Vanderkruijs is al jaren een toonaangevend bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling voor organisaties, instellingen en bedrijven in die staan voor maatschappelijke impact.

Ons team bestaat uit negen ervaren consultants met een cultureel diverse achtergrond ondersteund door een team van research consultants alsmede uit een professioneel backofficeteam voor een optimale logistieke en administratieve ondersteuning.

Wat ons betreft winnen drijfveren en persoonskenmerken het van competenties en ervaring, Vanderkruijs staat voor “connecting identities” met een sterk accent op het digitalisering, gender & culturele diversiteit en next generation leiderschap. 

Picture

Geïnteresseerd?

Klik op de "Solliciteer hier" knop om te solliciteren

Solliciteer hier

Neem contact op

We horen graag van je.

Eugenie van

Eugenie van

020 726 7272

carintreggeland@vanderkruijs.com