Opening media image

gemeente Zaanstad

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Zaandam, Nederland

De gemeente

Met meer dan 155.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 16 grootste gemeenten van Nederland en zij groeit nog steeds! Zaanstad heeft haar oorsprong in zes dorpen en één stad – ieder van hen met een eigen karakter, dit zevental vormt sinds 1974 de samengestelde en bruisende huidige gemeente, nog immer in ontwikkeling.

Zaanstad is gelegen in een regio die wordt gekenmerkt door ondernemerschap en bedrijvigheid; industrie en het maakbedrijf zijn met de Zaanstreek verweven. Grote multinationals zoals Verkade, Ahold, Forbo, Honig en Duyvis zijn in de regio ontstaan en tot de dag van vandaag zijn veel van deze bedrijven in deze regio te vinden.

Maar meer dan haar rijke, industriële verleden is Zaanstad een gemeente met een duidelijke gezamenlijke identiteit, een gemeente van doorzetters met opgestroopte mouwen; van hard werken, met gemeenschapszin en nuchterheid. Maar ook een gemeente die inzet op krachtige innovatie en snellere verbindingen.

 

1300

medewerkers

60

afdelingen

11

sectoren

4

hoofdige concerndirectie

Functie

.De gemeentesecretaris is als eerste adviseur van het bestuur een belangrijk speler; je bent een sparringpartner van het college als geheel maar ook voor de individuele collegeleden.

Je weet wat er leeft binnen de gemeente, de organisatie en binnen de versnipperde raad. Daarbij is een goed samenspel binnen de lokale driehoek met burgermeester en griffier, van belang om de slagkracht van de gemeente te versterken.

Een open en proactieve houding richting college, gemeenteraad en medewerkers draagt hieraan bij. Je bent een strategisch partner die spiegelt, meedenkt, helpt keuzes maken en stuurt op het kunnen realiseren van de ambities van Zaanstad. 

Als voorzitter van de directie
Je werkt gezamenlijk met de collega-directeuren aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie en je weet ook onder hoge druk de rust te bewaren en aandacht te houden voor werkplezier en duurzame vitaliteit. 

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Bestendige sturing

Conceptueel en strategisch denkvermogen om sturing te geven aan de ambtelijke organisatie.

Creativiteit en innovatie

Creatieve insteek, innovatie en flexibiliteit, tevens pragmatisch, met humor en relativering.

Verbinding

Nuchter, verbindend, goed benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk type.

Zaanstreek

Voelt zich senang bij de informele en directe Zaanse (werk)cultuur.

Communicatie

Helder en transparant, luisterend en stimulerend in dialoog.

Teamspeler en boegbeeld

Boegbeeld vanuit persoonlijk gezag en overzicht, representatief zowel in- als extern op overtuigende en natuurlijke wijze.

Arbeidsvoorwaarden

Voltijds aanstelling voor onbepaalde tijd, schaal 18 cao Gemeenten.

De ideale kandidaat

  • .Heeft ervaring als eindverantwoordelijk leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context. Bij voorkeur ervaring met het aansturen van gemeentelijke organisaties; 
  • Weet hoe te manoeuvreren in een veeleisende politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij je adviseur bent voor het college van B&W als geheel; 
  • Weet goed te schakelen tussen verschillende schaalniveaus en waar nodig te temporiseren en kundig te balanceren tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijk realisatievermogen; 
  • Snapt als algemeen directeur wat een complex organisatie-verandertraject vraagt en nodig heeft om succesvol te zijn; 
  • Pakt door waar nodig en spreekt aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen; 
  • Brengt rust, vertrouwen en stabiliteit in de organisatie, behoudt het overzicht en geeft richting en sturing;
  • Werkt met de medezeggenschap in open samenspraak en vanuit vertrouwen in elkaar;
  • Neemt een actieve rol in de doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers;
  • Heeft aandacht voor de kracht van diversiteit en werkt samen met de medewerkers aan een inclusieve organisatie;
  • Beweegt zich als geboren netwerker soepel in lokale, regionale en landelijke netwerken ten behoeve van Zaanstad.
Picture

Verdere informatie

De gemeente Zaanstad laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 30 juli een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan zaanstad@vanderkruijs.com.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen op 020-7267272.

Gemeente Zaanstad staat voor een inclusieve en diverse organisatie. Diversiteit wordt als kracht gebruikt om betere resultaten te halen binnen de organisatie en doet recht aan de pluriformiteit van de samenleving.

Daarom nodigt de gemeente Zaanstad graag kandidaten uit met een migratie- of bi-culturele achtergrond om te solliciteren.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Picture

Vanderkruijs 

Executive search

Vanderkruijs is al jaren een toonaangevend bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling voor organisaties, instellingen en bedrijven in die staan voor maatschappelijke impact.

Ons team

Ons team bestaat uit negen ervaren consultants met een cultureel diverse achtergrond ondersteund door een team van research consultants alsmede uit een professioneel backofficeteam voor een optimale logistieke en administratieve ondersteuning.

Connecting identities

Wat ons betreft winnen drijfveren en persoonskenmerken het van competenties en ervaring, Vanderkruijs staat voor “connecting identities” met een sterk accent op het digitalisering, gender & culturele diversiteit en next generation leiderschap. 

Picture

Geïnteresseerd?

Klik op de "Solliciteer hier" knop voor de uitgebreide profielschets en om te solliciteren.

Solliciteer hier