Opening media image

360 I Advocaten

Advocaat Arbeidsrecht

Den Haag

Out and up..!

Ben jij toe aan de volgende carrièrestap, maar niet zonder meer zoals uitgestippeld door de managing partner?

Ben jij zo goed dat cliënten voor jou kiezen in plaats van voor de naam aan de gevel?

Picture

Binnen 360 | advocaten is ruimte voor een Advocaat Arbeidsrecht

Heb jij in zekere mate een eigen praktijk binnen de zakelijke markt, wil jij - samen met ons - zelfstandig ondernemen en wil jij jezelf en ons jonge kantoor tot verdere bloei brengen? Dan komen wij graag met jou in contact.

De arbeidsrechtpraktijk van 360|advocaten kent een sterke groei dus wacht niet te lang als je belangstelling hebt. Droom jij van een eigen kantoor, maar wil je niet in je eentje het wiel hoeven uitvinden dan is dit je kans.

Onze mensen

FRANK VERGEER

Advocaat, oprichter

Specialist arbeidsrecht


Gaat recht op zijn doel af. Wijkt alleen als dat moet. Frank vindt zijn grootste uitdaging in het oplossen van een zaak waarvan iedereen zegt/denkt dat deze kansloos is. Hij is in staat in het belang van zijn cliënt zaken naar zijn hand te zetten en vervolgens tot een goed einde te brengen. Is analytisch scherp en voortdurend creatief. Blijft daarbij altijd oprecht, controleerbaar en zelfkritisch.

Frank is sinds vele jaren werkzaam als specialist arbeidsrecht. Daarin heeft hij zowel ondernemingen als particulieren bijgestaan en bekijkt een zaak daardoor steeds vanuit beide invalshoeken. Binnen het arbeidsrecht heeft Frank zich veel beziggehouden met reorganisaties, (collectief) ontslag, statutair directeuren en arbeidsongeschiktheidskwesties. “Veel werkgevers weten niet wat zij (rechtens) kunnen en mogen wanneer een werknemer ziek is. Daardoor lopen zaken soms volledig verkeerd. Bij mij zijn zij dan aan het juiste adres.”

Door regelmatig te acteren op het snijvlak van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht heeft Frank zich in de afgelopen jaren ook steeds verder ontwikkeld in het ondernemingsrecht. “De vaste clientèle ging mij steeds vaker zien als sparringpartner en vertrouwenspersoon met het accent op het juridische vlak.” Hij houdt zich hierbij onder andere bezig met aandeelhoudersgeschillen, herstructureringen, corporate governance, koop/verkoop van ondernemingen, samenwerkingsverbanden en diverse zakelijke contracten. Als geen ander weet hij de standpunten en belangen voor de ondernemingen die hij bijstaat goed in te schatten. Hij positioneert en presenteert zijn cliënt met kracht en verve op het cruciale moment.

Frank is een fervent netwerker en golfer waarbij hij die twee ook graag combineert. Verder is hij uit oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid al jaren voorzitter van de Klachtenadviescommissie van de Alrijne Zorggroep (met locaties in o.a. Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn) en is mede-oprichter en jarenlang ook voorzitter geweest van de businessclub Golf & Countryclub Liemeer.

“Ik was partner bij een middelgroot advocaten- en notarissenkantoor en miste te veel de vrijheid en het daadwerkelijke ondernemerschap. Dat heb ik nu beide weer terug nu ik een eigen kantoor ben gestart.”

LIESBETH VAN OSCH

Advocaat, partner

Specialist vermogensrecht


Liesbeth is al vele jaren werkzaam op het gebied van het brede ondernemingsrecht en is met name gespecialiseerd in de verdeling van gemeenschappelijke vermogens, zoals bij aandeelhoudersgeschillen (DGA’s), maatschapsgeschillen, ontbinding van huwelijksgemeenschappen en nalatenschappen. Regelmatig verwijzen professionals als notarissen en accountants, cliënten door naar Liesbeth als zij begeleiding nodig hebben bij de ontrafeling van man-vrouwfirma’s, praktijkvennootschappen of samenlevingsvormen (zoals huwelijk of geregistreerd partnerschap). “Omdat de afwikkeling van dergelijke problemen voor betrokkenen meestal niet prettig is, is het voor mij van belang om dat zo goed en zo voorspoedig mogelijk te regelen en om ook daadwerkelijk tot een finale afwikkeling te komen. Ik kijk daarbij naar het totale plaatje; wat voor de cliënt van belang is en wat nodig is voor het bereiken van een oplossing, ook buiten de juridische kaders om.”. Haar expertise en ervaring omvatten zowel afwikkelingen en geschillen in Nederland als die met een internationaal karakter.

Liesbeth is pragmatisch en oplossingsgericht, met een brede juridische kennis en met oog voor het belang van haar cliënten. Liesbeth houdt de hoofdzaken van bijzaken gescheiden. Cliënten waarderen de wijze waarop zij de soms zeer complexe juridische situatie goed en overzichtelijk aan haar cliënten weet over te brengen. Daarnaast heeft Liesbeth ruime procesrechtelijke ervaring, onder meer doordat zij zich veel bezighoudt met de afwikkeling van (zakelijke) vermogens waarbij vaak een gerechtelijke procedure nodig of zelfs onvermijdelijk is om daadwerkelijk tot een verdeling te komen.

Liesbeth is co-auteur van Sdu Commentaar Vermogensrecht en van Sdu Commentaar Relatierecht. Daarnaast is Liesbeth vicevoorzitter van de Klachtenadviescommissie van Alrijne Zorggroep.

STEVEN CLAASSEN

Advocaat, partner

Specialist ondernemingsrecht


Staat voor degelijk vakmanschap in combinatie met creatief denken. Volgens Steven help je daar cliënten het best mee verder. Dat kan in de vorm van de begeleiding bij een heldere deal of door de tanden te laten zien in een juridische procedure. Heeft als motto: doe waar je goed in bent en wees helder over verwachtingen.

Steven adviseert en procedeert op het gebied bedrijfsovernames, joint ventures en geschillen tussen bestuurders, aandeelhouders en overige betrokkenen bij een onderneming. Naast uiteraard het algemene vermogens- en procesrecht is hij bij uitstek deskundig op het gebied van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen, waaronder als typische niche het VVE recht. Steven fungeert ook als huisadvocaat voor een aantal ondernemingen en stichtingen en als vraagbaak voor andere professionals zoals notarissen en accountants. Hij adviseert zowel Nederlandse als buitenlandse partijen, zoals Amerikaanse en Chinese ondernemingen die actief (willen) zijn in Nederland.

Steven heeft meer dan 10 jaar ervaring binnen het Nederlandse en internationale ondernemingsrecht, verbonden aan de grotere kantoren in de randstad. “Uiteraard worden klanten daar ook echt wel goed geholpen, maar uiteindelijk is persoonlijk contact en vertrouwen tussen cliënt en advocaat essentieel voor de kwaliteit van de resultaten. Een setting als 360|advocaten is daar helemaal dienstbaar aan, ook omdat mijn kantoorgenoten er precies zo over denken. En je kunt een aantrekkelijker tarief bieden zonder in te boeten aan kwaliteit; tegenwoordig ook niet onbelangrijk.”.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat houdt Steven zich bezig met initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hij is actief bij Social Club Den Haag en lid van The Dutch American Chamber, The Dutch Corporate Finance Association en M&A Den Haa

CARIEN KEUTER

Advocaat, partner

Specialist arbeidsrecht


Vindt zichzelf een geluksvogel dat ze het mooie vak van advocaat beoefent. Specialist arbeidsrecht. Voor haar het rechtsgebied bij uitstek dat haar in staat stelt haar juridische kwaliteiten en snelle analytisch denken te combineren met haar probleemoplossend vermogen en het onderhouden van goede contacten met haar cliënten. De woorden betrokken en integer kenmerken haar.

Voor ondernemingen en instellingen in verschillende branches is Carien graag de ‘huisadvocaat’ en sparringpartner. Zij maakt het verschil door daadwerkelijk samen te werken met de contactpersonen/personeelsadviseurs van haar cliënten. Dat doet zij door mee te denken, verschillende invalshoeken aan te reiken en te adviseren en te begeleiden bij de uitvoering van de kwesties die spelen. Uiteraard altijd met het gewenste resultaat voor ogen. Bij Carien staat de kwaliteit van haar werk voorop, maar dat gaat hand in hand met advisering die pragmatisch en to the point is. Dat haar wijze van werken gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat de relatie met sommige cliënten al meer dan twintig jaar duurt, waardoor een vertrouwensband is gegroeid die vanzelfsprekend is. “Ik ben als het ware meegegroeid met de onderneming en heb vaak aan een half woord van mijn contactpersonen genoeg om te begrijpen waar men heen wil of wat men bedoelt. Dat werkt prettig en vertrouwd.”

Ook werknemers en statutair directeuren weten Carien overigens te vinden.

Carien heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring als arbeidsrechtadvocaat. Zij heeft bij grote kantoren gewerkt waaronder ruim vijftien jaar bij Houthoff Buruma. De keuze om zich op enig moment bij een klein kantoor aan te sluiten, is een bewuste geweest. Meer vrijheid, korte lijnen en met name een voor de cliënt aantrekkelijk uurtarief zijn haar motieven geweest.

Binnen het arbeidsrecht heeft Carien zich beziggehouden met een groot scala van onderwerpen, waaronder individueel en collectief ontslag, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, het internationaal arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht.

Carien is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

MANUELA PAUMEN

Advocaat, partner

Specialist arbeidsrecht en ambtenarenrecht.


Manuela is specialist arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Zij is een toegewijde en vertrouwde (sparring)partner en adviseur voor onderneming, zorginstelling, overheid en bestuurder. Standvastig en gebrand op het bereiken van de best mogelijke uitkomst
voor haar klanten.

Zij is letterlijk en figuurlijk bereikbaar, toegankelijk en ontzorgend. Heeft grondige en brede kennis van alles wat met Nederlandse en internationale arbeidsverhoudingen te maken heeft. Actief in alle lagen van organisaties, van boardroom tot werkvloer. Haar drijfveer is het beste resultaat voor de klant, liefst met een schikking, zo nodig met een procedure. Op het juiste moment het verschil maken, daar gaat het om.

Haar werkterrein beslaat vele onderwerpen zoals individueel en collectief ontslag, statutair bestuurders, het opstellen van contracten, reorganisaties, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, ambtenarenrecht, de Wet Normering Topinkomens, Wet op de ondernemingsraden, de Wet DBA (zzp), opdrachtovereenkomsten, driehoeks- en doorleenrelaties (detachering, uitzending, payrolling), expats, sociale verzekeringen (eigenrisicodragerschap) en AVG (privacy).

Naast haar werk als advocaat graag maatschappelijk actief in bezwarencommissies. Momenteel voorzitter Rechtspositionele kamer bezwarencommissie gemeente Maassluis en lid Adviescommissie sociale begeleiding bij een zorginstelling. Geeft maatwerk workshops bij klanten en belangenverenigingen.

Manuela is afgestudeerd in civiel – en bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden (1994). Zowel de postdoctorale Grotius opleiding arbeidsrecht (2008) als de Specialisatieopleiding arbeidsrecht (Universiteit Leiden, 2015) heeft zij cum laude behaald. Lid van de specialistenverenigingen VAAN, VHAA, VvA, en de Vereniging ambtenaar en recht. Was eerder partner bij een middelgroot advocatenkantoor en medeoprichter van een advocatenkantoor, beide in Den Haag. Haar keuze voor 360|advocaten heeft zij bewust gemaakt, een kantoor dat groot is in kwaliteit en klein als organisatie. Samenwerken met gespecialiseerde advocaten die haar passie voor het vak delen, vrijheid en een efficiënte kantoororganisatie spreken haar daarbij aan. Dat biedt haar de ruimte om haar aandacht te richten op waar haar hart ligt: support voor haar klanten. Dat dit door haar klanten wordt gewaardeerd, blijkt uit de langjarige relaties die zij met hen heeft.

Wij bieden

Een uitdagende praktijk met mooie cliënten.

Vijf gespecialiseerde collega-advocaten voor overleg en van wie je veel kan leren.

Ruimte om je eigen stijl te ontwikkelen.

Humor, lol en een fijne werksfeer.

Welkom bij 360 | advocaten!

Wij zijn 360|advocaten. Advocaten met een nuchtere inborst, doortastend in aanpak en recht door zee. Geen poespas, geen franje. Gewoon ‘to the point’. Volgens sommige cliënten alleen daarom al volslagen authentiek.

Wat maakt ons verder anders? Wij bieden u een frisse blik. Een blik die verder reikt dan alleen een juridische beoordeling. Geen stereotype antwoord, maar meer inzicht in het achterliggende probleem. Daar ligt onze kracht: meedenken, zoeken naar creatieve oplossingen en het aanreiken van andere invalshoeken. En natuurlijk strijden als dat nodig is. Want soms moet je simpelweg durven doorpakken.

Onze eigentijdse aanpak is daarbij altijd gericht op resultaat. Daar doen wij het voor. Tegelijkertijd vinden wij het ook belangrijk dat wij een goede werkrelatie met u hebben. Samen werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid staat bij ons voorop. Wij leren iedere dag weer van de kwaliteiten en capaciteiten van anderen.

Voor ons is ons vak na al die jaren een manier van leven geworden. Maar dan inmiddels wel graag om echt verschil te maken. Met oog voor de menselijke maat. Dat is de kunst.

 

Onze specialismen

ONDERNEMINGSRECHT

Het ondernemingsrecht raakt de kern van uw onderneming. Als ondernemers weten wij wat nodig is om samenwerkingen juridisch goed te structureren, hoe een fusie/splitsing moet worden begeleid, een koop of verkoop moeten worden gerealiseerd en hoe u uw bedrijfsvoering juridisch goed kunt inkleden


Wij zijn ook sparringpartner voor nieuwe en jonge ondernemers. Wij begeleiden u graag met het opstellen van diverse contracten, statuten en reglementen, stellen leveringsvoorwaarden op et cetera. Voor notariële, financiële en fiscale vragen hebben wij een goede samenwerking met vaste partners, opdat wij u ook op dat vlak kunnen ondersteunen.

Voor ons is uw bedrijfsbelang een zaak voor de lange termijn. Daar is onze samenwerking met u op gericht

ARBEIDSRECHT

U wilt graag weten of u een medewerker kunt ontslaan omdat hij de kantjes er vanaf loopt. Of u worstelt met een situatie waarin een medewerker zich maar blijft ziek melden ondanks de adviezen van de arbodienst. Soms is het lastig inschatten hoe u het tij kunt keren.


Wij bieden uitkomst met heldere stappen en werken samen met u aan een oplossing. Ook kijken wij graag samen met u naar de inrichting (en opzet) van uw organisatie en geven tips hoe u vergelijkbare problemen in de toekomst kunt voorkomen.

Al jaren treden wij als advocaat op voor organisaties en ondernemingen die ons inschakelen bij problemen op het gebied van arbeidsverhoudingen. Het is voor ons vertrouwd terrein. Belt u gerust eens voor een afspraak.

PROCESRECHT

Waar zaken worden gedaan kunnen uiteraard ook geschillen ontstaan. Komt u er onderling niet uit en is een juridische interventie noodzakelijk, dan zullen wij in goed overleg met u de juiste aanpak bepalen.


U kunt van ons verwachten dat wij met inzet van onze juridische gereedschapskist op een krachtdadige en overtuigende wijze, maar ook met oog voor praktische oplossingen, steeds het maximale resultaat voor u trachten te behalen. Dit geldt zowel wanneer conflicten dreigen te ontstaan, als wanneer er al een gerechtelijke procedure aanhangig is. Wij weten waar we uw wederpartij efficiënt onder druk kunnen zetten. Maar ook hoe u op de juiste wijze te verdedigen tegen al dan niet onterechte claims.

Daarbij geven wij voortdurend een inschatting van wat haalbaar is en begeleiden wij u in het maken van strategische keuzes. En natuurlijk geven wij ook een second opinion af als dat nodig of gewenst is.

Neem contact op

We horen graag van je.

Paul Kroeze

Paul Kroeze

06 - 30 29 33 41

kroeze@hippopage.nl